Tại Mr Apple, chúng tôi coi trọng vai trò là người nuôi dưỡng sự phát triển. Điều này có nghĩa là chúng ta quan tâm đến người dân của mình, chúng ta quan tâm đến những trái táo và hành tinh của chúng ta. Chúng tôi là một đội khá lớn, vì vậy những thay đổi nhỏ có thể tạo nên tác động thì những thay đổi lớn, táo bạo có thể tạo nên cả cuộc cách mạng hóa.

Tại Mr Apple, chúng tôi tin rằng tính bền vững là cơ hội đổi mới cho cuộc đời chúng ta. Giờ đây, chúng tôi đang được truyền cảm hứng hơn bao giờ hết để làm điều đúng đắn, để hợp tác, đổi mới và tăng tốc đến một tương lai bền vững hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra giá trị lâu dài về tài chính, tiêu dùng, con người và xã hội cho tất cả mọi người.

Hãy theo dõi để khám phá thêm thông tin chi tiết về một số sáng kiến ​​bền vững quan trọng của chúng tôi, sẽ góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn và một thế giới vận hành tốt hơn cho tất cả.